Djelatnosti - tjelesna zaštita

Redarstvene usluge

Prema potrebama klijenta u skladu s zakonom o javnom okupljanju, naše stručno osoblje vrši procjenu rizika i izrađuje plan osiguranja javnih skupova. Naše je osoblje educirano da se ponaša dostojno i profesionalno dok jamči za sigurnost svih prisutnih.

"Dopustite profesionalcima da se brinu o vama i vašoj imovini 24 sata dnevno 7 dana u tjednu."