Djelatnosti - tjelesna zaštita

Zaštita imovine

Temeljno područje djelovanja i uspjeha tvrtke Mediteran security se zasniva na spoju suvremenog znanja iz svijeta sigurnosti, organizacijskih mogućnosti rukovodećeg kadra, iskusnih kontrolora, pažljivo odabranih i educiranih zaštitara osposobljenih kako bih bili u stanju poduzeti prikladne mjere zaštite štićene imovine u slučaju bilo kakve akcidentne situacije, kvalificirano osoblje zaduženo za izradu procjene rizika ugroženosti štićene imovine kao i tehnička sredstva potrebna kako bih se osigurala maksimalna zaštita štićene imovine.

Samo educiran zaštitar koji je opremljen potrebnim tehničkim pomagalima kao što su: detektor metala, sredstva komunikacije (radio stanica, mobilni telefon i sl.) u stanju je u granicama svojih ovlasti propisanim zakonom o zaštiti osoba i imovine udovoljiti zahtjevima svakog klijenta.

Mediteran security pruža slojevitu zaštitu uz pomoć 24 satnog dojavnog centra i mobilnih patrola koji osiguravaju dodatnu zaštitu koju zaštitar treba kako bih se pružio maksimalan stupanj sigurnosti imovine koja se štiti kao i samoj sigurnosti zaštitara.

"Dopustite profesionalcima da se brinu o vama i vašoj imovini 24 sata dnevno 7 dana u tjednu."