Mediteran Security d.o.o.

O NAMA

Mediteran Security d.o.o. (u daljnem tekstu Tvrtka) registrirano je 05.09. 2013. g. kod Trgovačkog suda u Zadru, te je pravni nasljednik Društva Budno oko, JURJEVIĆ i JURJEVIĆ j.t.d. zaštita osoba i imovine koje je registrirano je pod navedenim nazivom 27.09.1990. godine kod Trgovačkog suda u Splitu kao d.o.o., ,a 1997. godine je preoblikovano u Javno trgovačko Društvo.

Pod novim imenom tvrtka je u cjelosti reorganizirana, obnovljena mladim i stučnim kadrovima, modeniziranna tehničkim i informatičkim sustavima, obnovljenog voznog parka, posebito specijalnim oklopnim vozilima za prijevoz novca i vrijednosnica, te je opremljena profesionalnim radio sustavom i uređajima za prijenos/prijevoz protuprovalu sa elektrokemijskom zaštitom.

Stalno ulaganje u edukaciju zaposlenika, sredstva rada i tehnička pomagala rezultirali su povećanjem broja korisnika naših usluga tako da je tvrtka počela djelovati na čitavom teritoriju RH u uslugama tjelesno-tehničke zaštite osoba i imovine, prijevozu i osiguranju novca i vrijednosnica.

Dinamičnu ekspanziju tvrtke prate i stalna ulaganja u kvalitetu zaštitarskih usluga kako kroz specijalizaciju zaposlenika za pojedine segmente zaštitarske djelatnosti, tako i u logističke službe tvrtke, koje su kvalitetan servis osnovnim djelatnostima. Verifikacija kvalitete zaštitarskih usluga tvrtke je i posjedovanje i održavanje u svakodnevnom radu međunarodnih certifikata ISO 9001:2008 BVQI i CRS-a za usluge tjelesno-tehničke zaštite osoba i imovine, prijevoza i osiguranja novca.

Tvrtka pruža usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, osiguranje prijevoza i prijenosa novca i vrijednosnica, tehničku zaštitu i to privatnim i javnim tvrtkama, državnim ustanova i građanima.

Tvrtka posjeduje svu potrebnu opremu za obavljanje ovih djelatnosti kao što su osobna vozila, oklopljeno vozilo za prijevoz novca i vrijednosnica, Centralni dojavni sustav (CDS) s Dojavnim centrom, dojavne uređaje, sredstva komunikacije, vatreno oružje, streljivo i dr. U sklopu svojih djelatnosti ugrađuje i održava alarmne sustave te sustave video nadzora. Vlastiti Dojavni centar i CDS objedinjuje tjelesni i tehničku zaštitu prijemom, obradom i distribucijom svih vrsti signala te radom interventnih ekipa po dojavi o akcidentima. Prema potrebi i sukladno zakonskim propisima podaci se dostavljaju i javnim službama.

Tvrtka djeluje na području cjele RH.

Rad i poslovanje Tvrtke regulirani su Zakonom o privatnoj zaštiti i provedbenom zakonskom dokumentacijom za zaštitarsku djelatnost, drugim zakonima i pratećim pravilnicima, Društvenim ugovorom o osnivanju Tvrtke, te vlastitim internim pravilnicima.

U obavljanju svojih redovitih djelatnosti Tvrtka surađuje sa svim javnim službama.

Tvrtka osposobljava svoje osoblje u skladu sa zakonskim propisima i prema vlastitim potrebama. Redovitoj zdravstvenoj kontroli podvrgnuti su svi zaposlenici na zaštitarskim poslovima.

"Dopustite profesionalcima da se brinu o vama i vašoj imovini 24 sata dnevno 7 dana u tjednu."